Força Natural 2016

Pelasta batucada

Kuva: Mikael Rantalainen
Kuva: Mikael Rantalainen

Pelasta batucada on sambakoulu Força Naturalin projekti, jolla on kaksi
tärkeää päämäärää:

Ensimmäinen on herättää henkiin traditionaalinen batucada joka katosi
sambakouluista ja kuoli. Se siunattiin poissolevana kun sambakoulujen
musiikki 1970-luvulla yksinkertaistettiin massabaterioille sopivaksi. Enää
vain vanhat sambistat muistavat millaista batucada oli ennen nykyistä
marssisambaa. Portelan sambakoulun baterianjohtaja mestre Oscar Bigode
antoi sen meille perinnöksi, koska Brasiliassa sille ei enää ollut
säilyttäjää.

Toinen päämäärä on kouluttaa sambakoululle uusi bateria. Koulun edellinen
bateria koostui pääasiassa helsinkiläisistä soittajista. Kun koulun
vetäjät muuttivat Tampereelle ja Lahden seudulle, Helsingin toiminta
kuihtui. Toiminnan painopistettä oli vaihdettava. Uusi bateria koulutetaan
Lahden capoeira-akatemian, Pombo de Ouron, kanssa yhteistyössä. Koska
bateria on sambakoulun ydin, tehtävän onnistuminen on sambakoulun
jatkumisen edellytys.

Traditionaalinen batucada poikkeaa nykyisestä sambakoulusambasta
huomattavasti. Siinä käytetään soittimia joista monia ei ole nähty
sambakouluissa enää vuosikymmeniin. Chocalhot eli peltimaracassit,
erilaiset surdo-repiquet, piano de agogô ja pandeirot ovat sille
tyypillisiä. Myös niiden soittotavat poikkeavat nykyisistä. Laajemmassa
mielessä soittimien viritys, sektioiden rakenne, rytmit ja sovitus ovat
suurelta osin nykyään tuntemattomia.

Pelasta batucada -projektin musiikillinen perusta ja tavoitteet poikkevat
kaikesta nykyisin soitetusta batucadasta. Sambakoulun päätavoite ei
olekaan kilpailu, vaan tradition pelastaminen ja sambaan perehtyminen
populaarikulttuuria syvemmältä. Piirisamba, batucada ja hauskanpito ovat
koulun keskeisintä ydintä. Sambakoulu Força Natural toivookin voivansa
rikastuttaa suomalaista sambaa omalla lähetymistavallaan ja projektin
kaukaisena haaveena on, kukaties, palauttaa traditionaalinen batucada
Brasiliaan.